Wirtualizacja środowiska IT

Wirtualizacja to jeden z głównych trendów nowych technologii, który dzięki konsolidacji zasobów IT pozwala na:

  • lepsze i efektywniejsze wykorzystanie zasobów obliczeniowych w firmie,
  • zwiększenie dostępności systemów i poprawę ich odporności na awarie,
  • łatwiejsze zarządzanie systemami,
  • uproszczenie procesów wdrażania i konserwacji oprogramowania,
  • poprawę efektywności energetycznej serwerowni.

Doświadczenie zdobyte przy realizacji wielu projektów wirtualizacyjnych (serwery, aplikacje, sieci) w firmach sektora produkcyjnego i handlowego pozwala nam świadczyć wysokiej jakości usługi wdrożenia i utrzymania takich systemów.