VanSeller 2.0


VanSeller Business Solution to aplikacja biznesowa typu SFA (Sales Force Automation) dedykowana dla przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych każdej skali działania, służąca do zarządzania siecią sprzedaży hurtowej lub detalicznej, realizowanej poprzez mobilnych przedstawicieli terenowych.
Zapewnia pełną obsługę struktur handlowych oraz relacji z kontrahentami, stanowi zwarty i kompleksowy system wsparcia zarządczo-kontrolingowego.
Poza obsługą sprzedaży, służy również do wyszukiwania, rejestracji i zarządzania bazami danych kontrahentów, planowania i wspierania relacji z aktualnymi oraz potencjalnymi klientami firmy.
Modułowa budowa oraz rozbudowane możliwości parametryzacji i konfiguracji systemu, umożliwiają skuteczną integrację z dowolnym rozwiązaniem finansowo księgowym oraz zarządczym funkcjonującym w firmie.
Aplikacja powstała jako odpowiedź na zapotrzebowanie dużych korporacji segmentu FMCG. W toku dalszego rozwoju została rozszerzona o warianty, adekwatne dla firm średniej wielkości oraz małych przedsiębiorstw.

System VanSeller Business Solution składa się z modułów:

 • mobilnego, przeznaczonego dla przedstawicieli handlowych,
 • administracyjno-raportowego, dedykowanego dla osób zarządzających sprzedażą w przedsiębiorstwie, dyrektorów handlowych, kierowników regionalnych, administratorów, pracowników działów marketingu czy trade-marketingu.

Aplikacja mobilna instalowana na urządzeniach mobilnych przedstawiciel handlowych umożliwia:

 • zarządzanie danymi podstawowymi o kontrahentach, dostawcach i produktach,

vsdp

 • rejestracje wizyt wykonywanych u klientów oraz pozyskiwanych w ich trakcie informacji biznesowych,

vsrw

 • obsługę funkcji sprzedażowych w firmie, wystawianie faktur i ich wydruk na bezprzewodowych drukarkach termicznych,

vsfs

 • prowadzenie stanów magazynowych produktów,
 • prowadzenie sprzedaży na konto różnych hurtowni/firm,
 • wydajny i bezpieczny mechanizm wymiany danych pomiędzy urządzeniami mobilnymi a serwerem, umożliwiający komunikację pomiędzy strukturami
 • sprzedażowymi w firmie, a jej centrum zarządczym,

 • planowanie wizyt, rejestrację absencji, prowadzenie ankiet,

vspw

 • funkcje zarządzania sprzedażą poprzez definiowanie celów oraz ich dezagregację, między innymi poprzez moduł „targetowania”, który umożliwia definiowanie zadań zarówno dla przedstawicieli handlowych jak i dla planów sprzedaży w  odniesieniu do poszczególnych rynków czy grup klientów.

Aplikacja serwerowa VanSeller Business Solution dostępna przez przeglądarkę WWW udostępnia moduły umożliwiające zarządzanie danymi o:

 • kontrahentach,
 • produktach,
 • zadaniach,
 • pracownikach,
 • użytkownikach,
 • programach lojalnościowych,
 • materiałach reklamowych,
 • planach pracy przedstawicieli.

Panel analityczny zawiera zestaw predefiniowanych raportów i narzędzi za pomocą, których można generować i eksportować:

 • kontrolne szczegółowe raporty dzienne i okresowe,
 • dashboard, wskaźniki typu Key Performance Indicators, prezentowane na przejrzystym panelu wyników,
 • raporty typu Pivot, tabele przestawne z kompletem danych do tworzenia własnych raportów użytkownika,

vsrap

 • wizualizację na mapie rozkładu punktów aktywności dziennej, na podstawie geokodowanych adresów odwiedzonych firm.

vsmap

 • raporty planistyczne,
 • raporty dla celów kontrollingu operacyjnego,
 • raporty o realizacji celów handlowo-biznesowych,
 • raporty pomocne w optymalizacji działań sprzedażowych.

Powrót