Rozwiązania mobilne

Tworzymy dedykowanie rozwiązania mobilne dla firm opierających bieżące działania na współpracy z przedstawicielami terenowymi. Nasze rozwiązania Sales Force Automation (SFA) zawsze wiążą się z natychmiastowymi korzyściami dla Klienta. Prowadzą do wzrostu efektywności pracy działu sprzedaży, optymalizacji kosztów działalności handlowej, wprost przekładając się na zwiększenie sprzedaży oraz polepszenie płynności finansowej.

Dotychczasowe wdrożenia obejmowały firmy zatrudniające od kilkudziesięciu do kilkuset przedstawicieli terenowych. Firmy otrzymały proste i intuicyjne narzędzia wykorzystujące najnowsze trendy i dostępne rozwiązania technologiczne. Technologia jest tu jednak sprawą drugorzędną. Najważniejsze dla naszych Klientów w dłuższej perspektywie jest to, że w wyniku wdrożenia otrzymują przyjazne i efektywne systemy usprawniające dotychczasowy tryb pracy.

Przykładem mobilnego narzędzia typu SFA jest VanSeller – intuicyjna aplikacja oparta na wielu modułach, które łatwo można ze sobą łączyć, dostosowując do indywidualnych potrzeb Klienta. Dowiedz się więcej o VanSeller i tym jak może pomóc w Twojej firmie.

więcej…