Raptor 1.5


Raptor Business Solution to aplikacja biznesowa typu CRM (Customer Relationship Management), zaprojektowana do zarządzania siecią mobilnych przedstawicieli handlowych. Służy między innymi do wyszukiwania, rejestracji i obsługi danych, zarządzania bazami kontrahentów, planowania i wspierania relacji z aktualnymi oraz potencjalnymi klientami firmy.

Zaimplementowane w aplikacji funkcje kontrolingu i zarządzania relacjami z klientami, czynią go produktem uniwersalnym zarówno dla branży handlowej, jak i usługowo-serwisowej.

Modułowa budowa oraz rozbudowane możliwości parametryzacji i konfiguracji systemu, umożliwiają skuteczną integrację z dowolnym rozwiązaniem informatycznym funkcjonującym w firmie, a ponadto pełne dopasowanie oraz rozbudowę aplikacji zgodnie z oczekiwaniami danego odbiorcy.

Aplikacja powstała jako odpowiedź na zapotrzebowanie dużych korporacji. W toku dalszego rozwoju została rozbudowana o warianty, adekwatne dla firm średniej wielkości oraz małych przedsiębiorstw.
System Raptor Business Solution automatyzuje i wspomaga procesy realizowane na styku klient-organizacja biznesowa. Wspiera pracę kluczowych działów firmy tj. dział marketingu, sprzedaży, bezpośredniej obsługi klienta, w zakresie pozyskania, obsługi i utrzymania klienta.

System Raptor Business Solution składa się z trzech zintegrowanych modułów:

 • mobilnego, przeznaczonego dla przedstawicieli handlowych,
 • administracyjno-raportowego (kontrolingowego), dla kierowników regionalnych, administratorów,
 • synchronizacji danych, umożliwiającego dwukierunkową wymianę danych pomiędzy klientem mobilnym, a serwerem.

Moduł mobilny, wyposażony w wydajny mechanizm rejestracji, agregacji danych oraz autouzupełniania, umożliwia w czasie wizyty przedstawiciela u klienta, szybką rejestrację takich danych jak:

 • firma (dane kontaktowe, teleadresowe, ilość pracowników),
 • segment rynku, klasyfikacja,
 • podjęte działania u klienta,
 • data następnej wizyty,
 • obecność i cena wyrobów firm konkurencyjnych.

Ponadto w trakcie wizyty, możliwe jest przeprowadzanie dowolnych, programowalnych z poziomu panelu administracyjnego ankiet, związanych z planowaniem wzrostu sprzedaży oraz optymalizacją relacji z klientem.
Moduł aplikacji mobilnej w pełni integruje się z systemem Android i aktywnie wykorzystuje jego wbudowane funkcje:

 • kalendarz z funkcją przypominania,
 • klient poczty e-mail,
 • kontakty,
 • dane teleadresowe.

System umożliwia zarządzanie logistyką działalności sprzedażowej oraz dostarczanie uporządkowanych informacji wspierających moduły kontrolingu operacyjnego, między innymi poprzez rejestrację pozycji geograficznej użytkownika, na podstawie danych uzyskanych z GPS oraz informacji udostępnianych przez sieci komórkowe i hotspoty WiFi.

Inne istotne właściwości aplikacji mobilnej Raptor Business Solutions to:

 • mechanizm planowania wizyt dla pojedynczego przedstawiciela lub grupy przedstawicieli,
 • planowanie i zarządzanie bieżącymi działaniami sprzedażowymi,
 • tryb pracy off-line pozwalający na pracę w miejscach pozbawionych zasięgu sieci,
 • bezpieczną synchronizację danych z serwerem przez Internet,
 • interaktywne formatki usprawniające przeszukiwanie, filtrowanie, sortowanie, i modyfikowanie danych wprowadzonych do urządzenia mobilnego,
 • zarządzanie operacyjne bazami danych potencjalnych klientów oraz działaniami ukierunkowanymi na ich pozyskiwanie,
 • wyszukiwanie firm zlokalizowanych w okolicy aktualnego miejsca pracy PH,
 • prezentacja informacji o firmach, w przypadku firm już zarejestrowanych, dodatkowo informacji związanych z historią poprzednich relacji,
 • wizualizacja na mapie rozkładu geograficznego zarejestrowanych w systemie adresów firm.

Moduł administracyjny dostępny z poziomu przeglądarki internetowej, umożliwia:

 • zarządzanie kontami użytkowników systemu,
 • modyfikację baz słownikowych,
 • zarządzanie bazą danych klientów aktualnych i potencjalnych,
 • zarządzanie i planowanie bezpośredniej działalności sprzedażowej,
 • kreowanie nowych zadań dla kierowników i przedstawicieli handlowych,
 • dodawanie i modyfikację kwestionariuszy, ankiet, prezentacji, listy czynności do wykonania podczas wizyty,
 • sprawdzanie aktywności użytkowników systemu.

Moduł analityczno – raportowy to zarządczy portal WWW dostępny zarówno z klasycznych komputerów PC jak i urządzeń mobilnych. Zawiera zestaw predefiniowanych raportów i narzędzi za pomocą, których można generować i eksportować:

 • szczegółowe kontrolne raporty dzienne i okresowe, oraz raporty planistyczne,
 • dashboard, wskaźniki typu Key Performance Indicators, prezentowane na przejrzystym panelu wyników,
 • raporty typu Pivot, tabele przestawne z kompletem danych do tworzenia własnych raportów użytkownika,
 • wizualizację na mapie rozkładu punktów aktywności dziennej, na podstawie geokodowanych adresów odwiedzonych firm i odczytów GPS.

System Raptor Business Solution posiada wbudowany serwer raportów, który według ustalonego harmonogramu, generuje i wysyła za pomocą poczty elektronicznej, SMS lub systemowego synchronizatora, raporty do zdefiniowanych grup odbiorców.
Moduł synchronizacji Raptor Business Solution, pozwala na szybką dwukierunkową wymianę danych pomiędzy urządzeniami mobilnymi a serwerem. Synchronizacji podlegają bazy danych, pliki z raportami oraz inne dowolne – np. prezentacje handlowe.

Powrót