Outsourcing IT

Oferujemy kompleksową obsługę informatyczną firm, polegającą na całkowitym lub częściowym przejęciu odpowiedzialności za wybrane zasoby informatyczne, funkcje i procesy biznesowe.

W ramach outsourcingu zasobów informatycznych zapewniamy dostawę sprzętu i oprogramowania wraz z kompletem usług związanych z konfiguracją, utrzymaniem, monitoringiem oraz rozwiązywaniem problemów powstałych w czasie eksploatacji.